HeadlineImage

Utbildning

Våra program

Högskoleprogrammet i NaturguidningHögskoleprogrammet till processoperatörSjuksköterskeprogrammetSocionomprogrammet

Program Poäng Termin Nivå Ort
Förskollärarprogrammet 210.0 Vt-18 Grund Örnsköldsvik
Högskoleprogrammet i naturguidning 120.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik
Högskoleprogrammet till processoperatör 120.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik
Högskoleprogrammet till processoperatör 120.0 Ht-18 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-18 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-17 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-18 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-18 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-17 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-17 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Vt-18 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-17 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-18 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Vt-17 Grund Örnsköldsvik
Socionomprogrammet 210.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik/Umeå
Kurs Poäng Termin Ämne Nivå Ort
Algebra och analys för processoperatörer 7.5 Ht-18 Matematik Grund nybörjare Örnsköldsvik
Att undervisa i förskolan (VFU) 10.0 Ht-18 Barn- och .. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Att vara förskollärare (VFU) 1.5 Vt-18 Barn- och .. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Barns lärande och omsorg 15.0 Ht-18 Barn- och .. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Biomedicin och omvårdnad 10.5 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Biomedicin och omvårdnad 10.5 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Ekologi och biologisk mångfald 15.0 Ht-16 Biologi Grund nybörjare Örnsköldsvik
Ekosystem 30.0 Ht-17 Biologi Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Ekosystem 30.0 Ht-16 Biologi Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7.5 Vt-18 Utbildning.. Grund nybörjare Örnsköldsvik
Examensarbete i Naturguidning avseende högskoleexamen 15.0 Vt-18 Biologi Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Folkhälsa och primärvård 7.5 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Folkhälsa och primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 7.5 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Folkhälsa och primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 7.5 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Fältsäkerhet 9.0 Ht-16 Övriga ämn.. Grund nybörjare Örnsköldsvik
Fördjupning i naturguidning 2.5 Vt-18 Biologi Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5.0 Ht-18 Barn- och .. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Förskollärare som profession (UK) 6.0 Vt-18 Barn- och .. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Handlingsstrategier i socialt arbete I 14.0 Vt-18 Socialt ar.. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Handlingsstrategier i socialt arbete II 6.5 Vt-18 Socialt ar.. Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik

Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

PersonalServicecenter