Till umu.se
HeadlineImage

Utbildning

Våra program

Högskoleprogrammet i NaturguidningHögskoleprogrammet till processoperatöSjuksköterskeprogrammetSocionomprogrammet

Program Poäng Termin Nivå Ort
Förskollärarprogrammet 210.0 Vt-18 Grund Örnsköldsvik
Högskoleprogrammet i naturguidning 120.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik
Högskoleprogrammet till processoperatör 120.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik
Högskoleprogrammet till processoperatör 120.0 Ht-18 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-18 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-17 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-18 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-18 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-17 Grund Örnsköldsvik
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-17 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Vt-18 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-17 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-18 Grund Örnsköldsvik
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Vt-17 Grund Örnsköldsvik
Socionomprogrammet 210.0 Ht-16 Grund Örnsköldsvik/Umeå
Kurs Poäng Termin Ämne Nivå Ort
Ekologi och biologisk mångfald 15.0 Ht-16 Biologi Grund nybörjare Örnsköldsvik
Ekosystem 30.0 Ht-16 Biologi Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Ekosystem 30.0 Ht-17 Biologi Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Fältsäkerhet 9.0 Ht-16 Övriga ämn.. Grund nybörjare Örnsköldsvik
Kultur och historia i norr 6.0 Ht-16 Samiska Grund nybörjare Örnsköldsvik
Naturgeografi 10.0 Vt-17 Geovetensk.. Grund nybörjare Örnsköldsvik
Naturguidning 10.0 Vt-17 Biologi Grund, ej nybörjare Örnsköldsvik
Turismkunskap I 5.0 Ht-16 Kulturgeog.. Grund nybörjare Örnsköldsvik
Turismkunskap II 5.0 Vt-18 Kulturgeog.. Grund nybörjare Örnsköldsvik
Turismkunskap II 5.0 Vt-17 Kulturgeog.. Grund nybörjare Örnsköldsvik

Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion