Information för tillresande personal

Lokaler

Umeå universitet Campus Örnsköldsvik bedriver sin verksamhet i Universitetshuset, Lasarettsgatan 7.

Vid beställning av salar använder vi precis som i Umeå bokningsprogrammet TimeEdit, skicka bokningsönskemålen till Lena Johansson. Viktigt att vi får Org-nummer, anmälningskod och kurskod så att vi kan boka era önskemål så smidigt och snabbt som möjligt.

I Universitetshuset finns tre lärosalar och nio grupprum. Tre videokonferensanläggningar finns också med möjlighet att både hålla videokonferens och att spela in. Tekniska hjälpmedel bokas med Åke Byström.

Lärararbetsplatser

På plan fem finns en lärararbetsplats. I anslutning till arbetsplatsen finns kopiator, skrivare samt pentry med kylskåp, mikro och kaffeautomat. Fax finns i kopieringsrummet på plan 5 (fax 0660-137 96).

Att tänka på

Nyckel till arbetsrummet finns att kvittera ut i receptionen. Ska ni vistas i huset före 07.30 och/eller efter 17.00 behöver vi få koda in ert UmU-kort i vårt passersystem vilket Åke Byström hjälper er med.

Parkering

Det finns tillgång till parkeringsplatser i Arkens parkeringshus (infart från Strandgatan). Platserna är märkta med Umeå universitets logga och belägna på nedre garageplanet (plan 1). OBS! För att undgå parkeringsböter ska det vanliga personalparkeringstillståndet som ni använder i Umeå ligga i framrutan på bilen. Har ni inget sådant, kontakta receptionen för tillfälligt parkeringstillstånd.

Studentbiblioteket

Ett kombinerat stads- och studentbibliotek ligger alldeles i anslutning till Universitetshuset. Där har studenterna tillgång till tyst läsesal, datasal samt grupprum. Camilla Persson är bibliotekarie för Umeå universitet Campus Örnsköldsvik.


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

PersonalServicecenter